Cần phải công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học (03/11/2019 16:19)

Yêu cầu lãnh đạo các trường học trên địa bàn ký cam kết thu, chi theo đúng quy định, tránh lạm thu dưới mọi hình thức; công khai minh bạch các khoản thu đến phụ huynh học sinh và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm tự  ý đặt ra các khoản thu bất hợp lý là các giải pháp trọng tâm được ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Lạc triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2019-2020.

Mặc dù chưa thực hiện thu một khoản đóng góp nào, song để đưa ra một mức thu hợp lý, Trường tiểu học Tam Hồng 2, đã triển khai nhiều biện pháp như dựa trên mức thu, chi của năm học trước để dự toán mức thu năm học này; lập kế hoạch thu trình UBND xã Tam Hồng và phòng giáo dục và  đào tạo huyện Yên Lạc xem xét, thông qua. Nhà trường cũng đã phối hợp với hội cha mẹ học sinh bàn bạc đi đến thống nhất mức thu dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Về cơ bản tổng các khoản thu của nhà trường không có gì thay đổi so với năm học trước.

Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hướng dẫn và chịu mọi trách nhiệm nếu để ra sai phạm là cam kết của lãnh đạo Trường THCS Trung Nguyên trong công tác thu, chi năm học 2019-2020.

Đồng thuận, nhất trí với các khoản thu của nhà trường đưa ra là ý kiến chia sẻ của các bậc phụ huỳnh hiện đang có con học tại Trường THCS Trung Nguyên.

Tất cả các khoản thu đều phải được công khai, minh bạch là chủ trương của Phòng GD& ĐT huyện Yên Lạc, nhờ vậy đến nay, tình trạng lạm thu trong các trường học cơ bản không xảy ra, không làm hưởng đến chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Yên Lạc./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác