Hỗ trợ xây dựng rãnh nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường (17/07/2019 09:54)

Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa 16 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh nước thải, nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường hiện đang là vấn đề bức xúc tại nhiều địa phương hiện nay.

Trước khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, tỉnh đã tổ chức thành công thí điểm xây dựng hệ thống cống, rãnh nước thải tại huyện Vĩnh Tường từ đó tiến hành nhân ra diện rộng. Trên cơ sở làm điểm tại huyện Vĩnh Tường, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức xây dựng hệ thống rãnh nước thải ở khu dân cư. Phấn khởi, đồng thuận là cảm xúc chung của người dân khi được hỗ trợ xây dựng rãnh nước thải.

Đối với những người dân ở các địa phương chưa có rãnh nước thải, hoặc hệ thống rãnh không đảm bảo tiêu, thoát nước họ lại càng phấn khởi hơn khi biết chắc rằng, được hỗ trợ xây dựng rãnh thoát nước thải sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm môi trường nơi chính mình hàng ngày đang sống sẽ được giải quyết.

Nội dung Nghị quyết nêu rõ, nhà nước chỉ hỗ trợ nguyên vật liệu còn lại nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công, như vậy, xây dựng cống, rãnh nước thải chỉ có thể triển khai được khi có sự đồng thuận cao từ nhân dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh nước thải, nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, được xây dựng từ cơ sở thực tiễn, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi ban hành thực sự đã đi vào cuộc sống. Đây là cơ sở để các địa phương và cộng đồng dân cư cùng nhau hành động, chung tay vì môi trường, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc tại các khu dân cư, đặc biệt là khu vực nông thôn hiện nay. Nghị quyết được ban hanh cũng là động lực, cơ sở quan trọng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác