Kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai (16/04/2019 08:31)

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý các vi phạm về đất đai, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã quyết liệt thực hiện các giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014.

Từ 1/7/2014 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Xuyên có trên 160 trường hợp vi phạm lấn đất, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích với diện tích trên 17.000 mét vuông. Chính quyền các địa phương huyện Bình Xuyên đã phát hiện, kiên quyết xử lý hầu hết các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu lợi dụng ngày nghỉ và đêm tối, tiến hành đổ đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Ngăn chặn, hạn chế các trường hợp vi phạm về đất đai, huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, không để phát sinh phức tạp.

Trên thực tế huyện Bình Xuyên đã quyết liệt triển khai các biện pháp tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn cố tình lấn chiếm đất đai trái phép. Theo Luật Đất Đai năm 2013 sửa đổi quy định: Địa phương nào để xảy ra vi phạm về đất đai, người đứng đầu chính quyền địa phương, trực tiếp là chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước tiên về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Đối với các hộ dân cố tình lấn chiếm đất đai trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác