Tăng cường công tác đối ngoại thúc đẩy hợp tác kinh tế (15/07/2019 09:37)

Hiện nay, đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, việc thực hiện các giao ước, cam kết, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên và ngày một nhiều hơn, như: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và hiệp định thương mại tư do Việt Nam - EU, học tập thành quả cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng lan tỏa, là cơ hội, thách thức đối với mỗi địa phương và doanh nghiệp. Theo đó, hoạt động đối ngoại ở mỗi nơi cần đa dạng, phong phú hơn.

Vĩnh Phúc, một tỉnh phát triển năng động, đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài tới đây sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay cho thấy tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại. Đối ngoại để quảng bá về hình ảnh, con người, những lợi thế của Vĩnh Phúc và cả những cơ hội đầu tư của các đối tác nước ngoài tại Vĩnh Phúc.

Với tinh thần “hợp tác cùng có lợi”, thời gian qua Vĩnh Phúc luôn chủ động trong công tác đối ngoại, tỉnh đã thường xuyên tiếp xúc, cũng như chủ động tiếp cận với các nhà đầu tư từ nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc… mong muốn được hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để cùng nhau phát triển./.

Thùy Linh Xem phản hồi

 
Tin khác