Vĩnh Phúc - Asean một chặng đường hợp tác hữu nghị (08/08/2019 15:54)

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967. Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước thành viên là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Asean đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, trở thành một thực thể chính trị - kinh tế quan trọng ở Châu Á-Thái Bình Dương. Năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – Asean. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với các quốc gia trong Asean không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào việc duy trì đoàn kết, tăng cường hợp tác; giao lưu nhân dân, phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Hơn 2 thập kỷ gia nhập Asean, Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập, tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực hợp tác của Asean, qua đó góp phần củng cố môi trường hòa bình và an ninh cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phá thế bao vây chính trị, cô lập về kinh tế, tạo thuận lợi để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và nhà nước ta. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đề ra và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại cụ thể để hội nhập sâu rộng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó tập trung xây dựng mối quan hệ hợp tác với các quốc gia trong hiệp hội; tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đến xúc tiến đầu tư, trao đổi hợp tác phát triển kinh tế; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của khối Asean đến đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Hợp tác với các quốc gia trong khối Asean được xác định là hoạt động trong tâm trong chính sách đối ngoại của Vĩnh Phúc thời gian tới, trong đó tỉnh đã và đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khối Asean, nhận diện những cơ hội, thách thức và triển vọng tích cực khi tham gia hợp tác; củng cố các mối quan hệ được xác lập từ khi Việt Nam tham gia Asean; mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các tỉnh, thành phố của các quốc gia Asean; tăng cường hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; chú trọng hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Vĩnh Phúc và các quốc gia trong khối Asean.

Hơn 2 thập kỷ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong Asean cho thấy những tiềm năng, cơ hội thách thức của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng trong quá trình hợp tác. Thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác chặt trẽ trên các trụ cột: giao lưu nhân dân, xúc tiến hợp tác đầu tư, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao sẽ là những ưu tiên trong hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong thời gian tới, đóng góp quan trọng cho sự phát triển KTXH của tỉnh trong giai đoạn hội nhập./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác