Vĩnh Phúc hướng đến sự hài lòng của người dân (16/04/2019 09:24)

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã công bố chỉ số PAPI năm 2018. Theo đó, Vĩnh Phúc được đánh giá thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất.

Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công. 8 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Tổng số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 80 điểm và kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Năm 2018, Vĩnh Phúc đạt 45,07 điểm, thuộc nhóm các địa phương có số điểm cao nhất, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 22 bậc so với năm 2017. Trong 8 nội dung được đánh giá, Vĩnh Phúc có 2 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số cao nhất, 3 nội dung được xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao, 1 nội dung xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp, 2 nội dung xếp vào nhóm có điểm số thấp nhất. Với kết quả này, tỉnh ta được đánh giá cao về sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước.

 Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác