Giải pháp phát triển đảng viên mới khu vực nông thôn (03/03/2019 16:50)

Chi bộ Thôn Tam Lộng, thuộc Đảng bộ xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên là chi bộ đầu tiên được thành lập của tỉnh Vĩnh Phúc. Với bề dày truyền thống cách mạng, hiện nay chi bộ có 42 đảng viên, trong đó 7 đồng chí lão thành cách mạng, đặc biệt một đồng chí 98 tuổi đời với 67 năm tuổi đảng; bốn đồng chí 55 tuổi đảng. Chi bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng lực lượng kế cận tiếp bước truyền thống chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng cũng như các chi bộ ở khu vực nông thôn khác, Chi bộ thôn Tam Lộng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới do thiếu nguồn. Đoàn viên, thanh niên là lực lượng chủ yếu tạo nguồn cho đảng, tuy nhiên các đoàn viên thanh niên trong thôn hầu hết đi làm ăn xa hoặc làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp. Năm 2018, chi bộ chưa hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo kế hoạch đề ra.

Theo đồng chí Chu Đức Phương, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, đến nay đảng bộ xã có tổng số 300 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Tuổi đời bình quân các đồng chí đảng viên trong đảng bộ khá cao, trung bình 45 đến 46 tuổi. Năm 2018, đảng bộ giới thiệu 10 quần chúng ưu tú đi học cảm tình đảng, tuy nhiên số quần chúng đủ điều kiện được kết nạp là 3 đồng chí. Để khắc phục tình trạng này, Đảng bộ xã Hương Sơn triển khai nhiều giải pháp, trong đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những thanh niên ưu tú, lập nghiệp tại địa phương.

Đối với Đảng bộ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên từ đầu nhiệm kỳ đến nay phát triển được 48 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 68,57%. Trong năm qua, ba chi bộ bao gồm chi bộ Đồng Nhạn, Hiệp Thuận và chi bộ Vĩnh Phượng không kết nạp được đảng viên mới do thiếu nguồn. Ở xã Thiện Kế, nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn chủ yếu dựa vào lực lượng thanh niên, nhưng hiện nay lực lượng này số thì đi học đại học, cao đẳng, học nghề, số ít thanh niên ở nhà trình độ, năng lực hạn chế, lại thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể nên khó có thể bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thực trạng ở huyện Bình Xuyên, nhiều chi bộ nông thôn số đảng viên cao tuổi chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó nguồn đảng viên trẻ nhiều năm không phát triển được, nhiều chi bộ không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo nghị quyết đề ra. Mục tiêu năm 2017 và năm 2018, đảng bộ huyện Bình Xuyên xây dựng kế hoạch kết nạp mới trên 200 đảng viên, song chỉ đạt 75% so với kế hoạch.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay, Vĩnh Phúc có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với tổng số 643 tổ chức đảng cơ sở với gần 65.000 đảng viên. Hàng năm, toàn tỉnh kết nạp mới trên 2.500 đảng viên. Thời gian gần đây, công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh có xu hướng chững lại, nhất là khu vực nông thôn. Khó khăn đối với công tác phát triển đảng ở khu vực nông thôn, ngoài những nguyên nhân khách quan thì thực tế cho thấy, một số cấp ủy đảng cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương chưa có những giải pháp mang tính đột phá tạo việc làm, tăng thu nhập giúp thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương. Các cấp bộ đoàn nhất là ở thôn xóm chưa thể hiện rõ vai trò tập hợp, giáo dục thanh niên nên hoạt động hạn chế cả bề rộng lẫn chiều sâu. Do đó, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đảng là đoàn viên thanh niên còn nhiều hạn chế.

Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn hiện nay cần có những giải pháp đồng bộ. Trước hết, cấp ủy đảng ở mỗi địa phương cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng. Tuy nhiên, việc lựa chọn những quần chúng ưu tú cho đảng cần được các chi bộ quan tâm đúng mức và có những cách làm phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Lê MinhXem phản hồi

 
Tin khác