Nông dân Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới (03/10/2018 20:01)

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Gia đình ông, bà: Lê Đình Chắt năm nay 87 tuổi và Phan Thị Huy 72 tuổi ở thôn Dầu, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường là một tấm gương sáng trong phong trào “Nông dân Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mặc dù ông bà tuổi đã cao nhưng vẫn rất nhiệt tình, tâm huyết với chủ trương về xây dựng nông thôn mới. Ông bà cùng các con cháu trong gia đình tích cực tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí chung tay với thôn Dầu xây dựng nông thôn mới. Gia đình nhận thức việc xây dựng nông thôn mới là việc làm rất cần thiết, mang lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân mỗi thành viên trong gia đình và cả cộng đồng dân cư trong thôn. Vì vậy gia đình ông bà, đã ủng hộ tổng số tiền 155 triệu đồng cho xây dựng các công trình nông thôn mới ở địa phương.

Còn đối với gia đình bà Hoàng Thị Hoan, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên bằng sự nhiệt huyết, tận tâm của bản thân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào đóng góp sức người, sức của cùng chung tay xây dựng giao thông trong thôn. Gia đình bà Hoan đã tự nguyện đóng góp trên 20m2 đất làm đường giao thông nội đồng; đồng thời vận động người thân trong họ và các hộ gia đình trong thôn tích cực tham gia ủng hộ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Là một trong 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đến cuối năm 2013, xã Ngũ Kiên hoàn thành đủ 19 tiêu chí và về đích đạt chuẩn nông thôn mới. Quê hương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân giờ đây khang trang, sạch đẹp, đường bê tông chạy đến từng nhà, cuộc sống của người dân thực sự có nhiều đổi thay từng ngày. Đặc biệt, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Ngũ Kiên được huyện Vĩnh Tường tiếp tục chọn là 1 trong 2 xã làm điểm về dồn thửa đổi ruộng. Để người dân hiểu và đồng thuận, xã Ngũ Kiên tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức và tổ chức họp dân thông qua đề án, quy hoạch đồng ruộng, lấy ý kiến đóng góp của người dân. Nhờ đó, đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương dồn ghép ruộng đất của tỉnh. Đến nay, Ngũ Kiên đã hoàn thành 100% diện tích dồn thửa đổi ruộng với tổng số 228,7ha. Mỗi hộ gia đình chỉ còn từ một đến hai thửa ruộng thuận lợi cho áp dụng tiến bộ khoa học và đưa máy móc hiện đại vào sản xuất. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Hội nông dân xã Ngũ Kiên, tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và của địa phương về xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, đến thời điểm này, huyện Vĩnh Tường có 21 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó, 12 xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đang được các cấp, ngành xem xét công nhận đạt chuẩn. Huyện Vĩnh Tường đang tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019. Để đạt được mục tiêu trên, Vĩnh Tường phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 3,5 tỷ đồng; trên 10.000 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa hơn 50km đường giao thông; kiên cố hóa hàng trăm km kênh mương; vận động nông dân hiến hàng ngàn m2 đất làm đường giao thông và các công trình công cộng. Tỉnh hội tổ chức 14 hội nghị tập huấn, tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới cho gần 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tại các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong tỉnh. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, góp phần đưa chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh thu được nhiều kết quả, đến nay, toàn tỉnh có 83/112 xã và hai huyện Yên Lạc, Bình Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới, Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2019 được công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới./.

Lê Minh Xem phản hồi