Cập nhật: 05/12/2020 15:21:00
Xem cỡ chữ

Vĩnh Phúc là địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp ở miền Bắc với nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Song song với đó là việc gia tăng người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh đã tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.985 người nước ngoài đang làm việc, học tập, thăm thân; trong đó có hơn 1.330 người nước ngoài đang làm việc tại 384 doanh nghiệp. Để làm tốt công tác quản lý người nước ngoài đến địa bàn tỉnh lưu trú, làm việc, học tập và thăm thân, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình các cơ sở lưu trú có người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ sở có người nước ngoài đang lao động, làm việc và học tập. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến người nước ngoài. Cùng với đó, chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, thống kê, lập danh sách, nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng là người nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật./.

Kim Liên