Thứ 5 ngày 07-05-2020
00:00
Phim truyện: Biển đời giông tố (Phim VN  -  Tập 17)
Xem lại Trực tiếp
00:45
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
01:05
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
01:30
Phim truyện: Mùa hoa mẫu đơn (Tập 120 - Phim Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
02:15
Kết nối 24h.
Xem lại Trực tiếp
02:35
Việt Nam thời đại HCM Biên niên sử truyền hình.
Xem lại Trực tiếp
03:05
Mục:  Người VN ưu tiên dùng hàng VN.
Xem lại Trực tiếp
03:10
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
03:30
Vân đề hôm nay.
Xem lại Trực tiếp
03:35
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
04:00
Phim truyện: Trả em kiếp này ( Tập 33 – Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
04:45
CM: Quốc phòng VP.
Xem lại Trực tiếp
05:30
Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP
Xem lại Trực tiếp
05:35
Thể dục buổi sáng ( YOGA 1000 người)
Xem lại Trực tiếp
05:40
Mục:Tài chính doanh nghiệp.
Xem lại Trực tiếp
05:45
An toàn sống
Xem lại Trực tiếp
05:50
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
06:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
06:30
Chuyện thật như đùa.
Xem lại Trực tiếp
06:40
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
07:00
Phim Sitcom công sở. Số 257
Xem lại Trực tiếp
07:20
Vui – khỏe mỗi ngày . Số 83
Xem lại Trực tiếp
07:30
Việt Nam thời đại HCM Biên niên sử truyền hình.
Xem lại Trực tiếp
08:00
Hành trình văn hóa.
Xem lại Trực tiếp
08:10
Dành cho thiếu nhi:
Xem lại Trực tiếp
08:25
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
09:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
09:30
Điểm báo trong ngày
Xem lại Trực tiếp
09:35
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
09:55
Mục Sống khỏe mỗi ngày.
Xem lại Trực tiếp
10:00
Phim truyện: Yếu thêm lần nữa (Tập 57 – Phim Hàn Quốc)
Xem lại Trực tiếp
10:45
Dành cho thiếu nhi:  Nông dân nhỏ T22
Xem lại Trực tiếp
11:00
Thời sự
Xem lại Trực tiếp
11:20
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
11:25
Điểm báo trong ngày
Xem lại Trực tiếp
11:30
Kết nối 24h.
Xem lại Trực tiếp
11:50
Mục:Tài chính doanh nghiệp.
Xem lại Trực tiếp
12:00
Phim truyện:  Bữa tối của Diều hâu (Tập 42 – Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
12:45
Sống khỏe 360
Xem lại Trực tiếp
13:00
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
13:30
Phim truyện: Cô gái trên cây Sa Kê(Tập 1- Phim Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
14:15
Hộp thư truyền hình.
Xem lại Trực tiếp
14:25
Mục: Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển
Xem lại Trực tiếp
14:30
Vui – khỏe mỗi ngày . Số 83
Xem lại Trực tiếp
14:40
Phim Sitcom công sở. Số 258
Xem lại Trực tiếp
14:55
Mục: Thông tin NN.
Xem lại Trực tiếp
15:00
Bắt mạch tình yêu. T 42
Xem lại Trực tiếp
15:20
Nói không với TPB.
Xem lại Trực tiếp
15:25
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
15:55
Mục: 4.0.
Xem lại Trực tiếp
16:00
Phim truyện:  Bữa tối của Diều hâu (Tập 42 – Phim Trung Quốc)
Xem lại Trực tiếp
16:45
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
16:50
Chuyện thật như đùa
Xem lại Trực tiếp
17:00
Thời sự.
Xem lại Trực tiếp
17:20
Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 41
Xem lại Trực tiếp
17:35
Tọa đàm: Tác hại của thuốc lá
Xem lại Trực tiếp
17:45
Dành cho thiếu nhi:  Niềm tin cổ tích- tập 47
Xem lại Trực tiếp
18:00
Kết nối 24h.
Xem lại Trực tiếp
18:20
Cuộc sống thường ngày.
Xem lại Trực tiếp
18:40
Thời sự Trong nước +Quốc tế.
Xem lại Trực tiếp
18:55
Mục: 4.0.
Xem lại Trực tiếp
19:00
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
Xem lại Trực tiếp
19:45
Giới thiệu chương trình tiếp theo (Từ 19h45 đến 24h00)
Xem lại Trực tiếp
20:05
Mục: Phổ biến kiến thức y tế
Xem lại Trực tiếp
20:10
Phim truyện:  Lạc lối ( Tập 1 – Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
20:55
CM: Văn hóa gia đình
Xem lại Trực tiếp
21:05
Sitscomn Công sở kỳ truyện. Số 88
Xem lại Trực tiếp
21:15
Phim truyện:  Yêu thêm lần nữa (Tập 58 – Phim Hàn Quốc)
Xem lại Trực tiếp
22:00
Kết nối 24h.
Xem lại Trực tiếp
22:30
CM: Hồn quê
Xem lại Trực tiếp
22:40
PS: Nấm đùi gà Phùng Gia
Xem lại Trực tiếp
23:00
Bản tin cuối ngày.
Xem lại Trực tiếp
23:30
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
23:35
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
Học tập và làm theo tấm gương HCM

biển đảo

Vĩnh phúc thanh xuân