Thứ 5 ngày 07-05-2020
00:00
Phim truyện: Nợ anh một giấc mơ (Tập 34 Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
00:45
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
01:05
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
01:45
Phim truyện: Sứ mệnh trái tim (Tập 13 Phim Thái Lan)
Xem lại Trực tiếp
02:30
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
02:50
An ninh Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
03:00
Cuộc sống thương ngày
Xem lại Trực tiếp
03:20
Tài nguyên môi trường
Xem lại Trực tiếp
03:30
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
04:00
Phim truyện: Giọt nước mắt hận thù ( Tập 21 Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
04:45
An toàn giao thông
Xem lại Trực tiếp
04:55
Thông tin nông nghiệp
Xem lại Trực tiếp
05:00
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
05:30
Nhạc hiệu hình hiệu Đài VP
Xem lại Trực tiếp
05:35
Thể dục buổI sáng (Nhảy dân vũ 1000 học sinh 2019)
Xem lại Trực tiếp
05:40
Nói không với thực phẩm bẩn
Xem lại Trực tiếp
05:45
Nhìn ra tỉnh bạn
Xem lại Trực tiếp
06:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
06:30
Tuyệt chiêu nhà nông. Số 74
Xem lại Trực tiếp
06:45
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
07:05
Câu chuyện cảnh giác. Số 16
Xem lại Trực tiếp
07:15
Sống khỏe mỗi ngày
Xem lại Trực tiếp
07:25
Hoa đời thường
Xem lại Trực tiếp
07:30
Nội chính và phòng chống tham nhũng
Xem lại Trực tiếp
07:40
Hài Xóm chung cư
Xem lại Trực tiếp
07:50
An ninh Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
08:00
Dành cho thiếu nhi
Xem lại Trực tiếp
08:10
Chuyển đổi số
Xem lại Trực tiếp
08:15
Hành trình văn hóa
Xem lại Trực tiếp
08:25
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
09:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
09:30
Điểm báo trong ngày
Xem lại Trực tiếp
09:35
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
09:55
Khám phá Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
10:00
Phim truyện: Người đàn bà ẩn danh (Tập 108 Phim Mỹ La tinh)
Xem lại Trực tiếp
10:45
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Xem lại Trực tiếp
10:50
Dành cho thiếu nhi: Anh hùng thành phố. Tập 30
Xem lại Trực tiếp
11:00
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
11:20
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
11:25
Điểm báo trong ngày
Xem lại Trực tiếp
11:30
Thời sự
Xem lại Trực tiếp
11:55
Thông tin nông nghiệp
Xem lại Trực tiếp
12:00
Phim truyện: Bùa yêu (Tập 32 Phim Thái Lan )
Xem lại Trực tiếp
12:45
Nhìn ra tỉnh bạn
Xem lại Trực tiếp
13:00
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
13:30
Phim truyện: Sứ mệnh trái tim (Tập 14 Phim Thái Lan)
Xem lại Trực tiếp
14:15
Khám phá thế giới
Xem lại Trực tiếp
14:30
An ninh Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
14:40
Sitscomn Công sở kỳ truyện. Số 40
Xem lại Trực tiếp
14:50
Công nghiệp và thương mại
Xem lại Trực tiếp
15:00
Tứ phương tám hướng. Số 11
Xem lại Trực tiếp
15:10
Tọa đàm: Phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình
Xem lại Trực tiếp
15:25
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
15:55
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Xem lại Trực tiếp
16:00
Phim truyện: Bùa yêu (Tập 32 Phim Thái Lan )
Xem lại Trực tiếp
16:45
Dành cho thiếu nhi: Nông dân nhỏ. Tập 20
Xem lại Trực tiếp
17:00
Thời sự
Xem lại Trực tiếp
17:20
Hài dân gian, Số 9
Xem lại Trực tiếp
17:35
Hành trình văn hóa
Xem lại Trực tiếp
17:55
Dành cho thiếu nhi: Niềm tin cổ tích. Tập 60
Xem lại Trực tiếp
18:00
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
18:20
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
18:40
Thời sự Trong nước +Quốc tế
Xem lại Trực tiếp
18:55
Chuyển đổi số
Xem lại Trực tiếp
19:00
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
Xem lại Trực tiếp
19:45
Thời sự Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
20:10
Phổ biến kiến thức y tế
Xem lại Trực tiếp
20:15
Quốc phòng quân khu II
Xem lại Trực tiếp
20:25
Phim truyện: Giọt nước mắt hận thù ( Tập 22 Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
21:25
Phim truyện: Người đàn bà ẩn danh (Tập 109 Phim Mỹ La tinh)
Xem lại Trực tiếp
22:05
Những con đường mang tên danh nhân
Xem lại Trực tiếp
22:10
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
22:30
Tứ phương tám hướng
Xem lại Trực tiếp
22:40
An ninh Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
22:50
Hài Xóm chung cư
Xem lại Trực tiếp
23:00
Bản tin cuối ngày
Xem lại Trực tiếp
23:30
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
23:35
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp

vinh phuc quyet liet phong chong dich

Hoc va lam theo Bac

Khát vọng phát triển

duong day nong doanh nghiep

Thu cua Bi thu Tinh uy

| câu chuyện cảnh giác

| giới thiệu phim - 12h00

| vinh phuc news

su kien trong tuan

| 10 sự kiện nổi bật năm 2021

Liên kết website