Lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1

Ngày: 27/04/2023
550 lượt xem
  • Từ khóa