Phong trào thi đua quyết thắng là động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Ngày: 13/06/2024
59 lượt xem
  • Từ khóa