Thứ 5 ngày 07-05-2020
00:00
Phim truyện: Bản năng thép (Phim VN Tập 18)
Xem lại Trực tiếp
00:45
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
01:05
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
01:30
Phim truyện: Cô gái trên cây Sa Kê (Tập 38 Phim Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
02:15
Kết nối 24h.
Xem lại Trực tiếp
02:35
Bắt mạch tình yêu.
Xem lại Trực tiếp
02:55
ViệtNam thời đại HCM Biên niên sử truyền hình
Xem lại Trực tiếp
03:25
Vấn đề hôm nay.
Xem lại Trực tiếp
03:30
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
04:00
Phim truyện: Lấy chồng sớm làm gì( Tập 4– Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
04:45
CM: An ninh Vĩnh Phúc
Xem lại Trực tiếp
04:55
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
05:30
Nhạc hiệu, hình hiệu Đài VP
Xem lại Trực tiếp
05:35
Thể dục buổi sáng (Múa Song quạt)
Xem lại Trực tiếp
05:40
PS: Sản phẩm tinh bột nghệ Tam Đảo.
Xem lại Trực tiếp
05:50
An toàn sống
Xem lại Trực tiếp
06:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
06:30
Dành cho thiếu nhi: Nông dân nhỏ - Tập 21
Xem lại Trực tiếp
06:40
Báo chí tuần qua
Xem lại Trực tiếp
06:50
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
07:10
Phim Sitcom công sở. Số 188
Xem lại Trực tiếp
07:25
Vui – khỏe mỗi ngày . Số 141
Xem lại Trực tiếp
07:30
Mục:Phòng chống tác hại thuốc lá
Xem lại Trực tiếp
07:40
CM: An toàn giao thông.
Xem lại Trực tiếp
07:50
Chuyện thật như đùa.
Xem lại Trực tiếp
08:00
Hành trình văn hóa
Xem lại Trực tiếp
08:10
Ký sự: Về miền Phật pháp
Xem lại Trực tiếp
08:25
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
09:00
Vĩnh Phúc ngày mới
Xem lại Trực tiếp
09:30
Báo chí tuần qua.
Xem lại Trực tiếp
09:40
Cuộc sống thường ngày
Xem lại Trực tiếp
10:00
Phim truyện: Cuộc sống hôn nhân (Tập 1– Phim Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
10:45
Bản tin Chính phủ tuần qua.
Xem lại Trực tiếp
10:50
Dành cho thiếu nhi: Niềm tin cổ tích T53
Xem lại Trực tiếp
11:00
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
11:20
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
11:25
Báo chí tuần qua.
Xem lại Trực tiếp
11:30
Thời sự
Xem lại Trực tiếp
11:50
Cuộc sông 4.0
Xem lại Trực tiếp
12:00
Phim truyện: Những cô nàng thời đại (Tập 2 – Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
12:45
Sống khỏe 360
Xem lại Trực tiếp
13:00
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
13:30
Phim truyện: Cô gái trên cây Sa Kê (Tập 39 Phim Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
14:20
PS: Vĩnh Phúc nỗ lực nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân
Xem lại Trực tiếp
14:30
Sitcom Xóm chung cư. T 57
Xem lại Trực tiếp
14:45
Phim Sitcom công sở. Số 189
Xem lại Trực tiếp
14:55
ViệtNam thời đại HCM Biên niên sử truyền hình
Xem lại Trực tiếp
15:25
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp
15:55
Khám phá Vĩnh Phúc.
Xem lại Trực tiếp
16:00
Phim truyện: Những cô nàng thời đại (Tập 2 – Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
16:45
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
16:50
Chuyện thật như đùa
Xem lại Trực tiếp
17:00
Thời sự.
Xem lại Trực tiếp
17:20
Phim Sitcom Sống chung với em chồng. Số 58
Xem lại Trực tiếp
17:35
PS: Sản phẩm tinh bột nghệ Tam Đảo.
Xem lại Trực tiếp
17:45
Dành cho thiếu nhi: Thành phố xe hơi T30
Xem lại Trực tiếp
18:00
Kết nối 24h
Xem lại Trực tiếp
18:20
Cuộc sống thương ngày.
Xem lại Trực tiếp
18:40
Thời sự Trong nước +Quốc tế
Xem lại Trực tiếp
18:55
Mục: Phổ biến kiến thức y tế.
Xem lại Trực tiếp
19:00
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
Xem lại Trực tiếp
19:45
Thời sự Vĩnh Phúc.
Xem lại Trực tiếp
20:20
CM: CN và Thương mại
Xem lại Trực tiếp
20:30
Phim truyện: Lấy chồng sớm làm gì( Tập 5– Phim Việt Nam)
Xem lại Trực tiếp
21:15
CM: Nhận diện sự thật
Xem lại Trực tiếp
21:30
Phim truyện: Cuộc sống hôn nhân (Tập 2– Phim Đài Loan)
Xem lại Trực tiếp
22:15
Kết nối 24h.
Xem lại Trực tiếp
22:35
Nhìn ra tỉnh bạn.
Xem lại Trực tiếp
22:50
Bản tin Tiếng Anh
Xem lại Trực tiếp
23:00
Bản tin cuối ngày.
Xem lại Trực tiếp
23:30
Bản tin thể thao
Xem lại Trực tiếp
23:35
Ca nhạc
Xem lại Trực tiếp