Cập nhật: 05/12/2020 15:17:00
Xem cỡ chữ

Với quyết tâm trở thành đô thị, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên đã nỗ lực không ngừng trong việc huy động nguồn vốn, tập trung phát triển KT-XH, xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo đà đưa xã lên phường.

Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2018 xã Định Trung đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã được bê tông hóa; hệ thống trường lớp, thiết chế văn hóa, y tế đều được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Về nông nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, nâng cao giá trị sản xuất cây nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân trong 3 năm giảm còn 0,7%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 83%. Tổng thu ngân sách hằng năm của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Để phát huy, khai thác tiềm năng của xã Định Trung và mở rộng không gian vùng nội thành, UBND Thành phố Vĩnh Yên đã lập Tờ trình về việc thành lập phường Định Trung để HĐND tỉnh xem xét, công nhận.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Định Trung đều đáp ứng đủ 4 tiêu chuẩn của một phường theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế, hệ thống hạ tng đô thị. Việc thành lập phường Định Trung là niềm mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Việc nâng cấp xã Định Trung lên phường là cần thiết, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và mở rộng không gian đô thị của thành phố Vĩnh Yên. Đây cũng là cơ hội tốt, tạo tiền đề cho địa phương phát triển KT-XH theo hướng đô thị hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của người dân./.

Thu Hoài