Cập nhật: 16/01/2021 10:20:00
Xem cỡ chữ

Là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, thành phố Phúc Yên tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động thu hút lượng lớn thanh niên tới làm việc, cùng với đó số lượng thanh niên đi làm ăn xa hàng năm cao nên những năm qua, thành phố Phúc Yên gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố luôn đảm bảo đủ chỉ tiêu và chất lượng tân binh.

Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự - quốc phòng của địa phương, ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Phúc Yên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo các xã, phường chủ động kiểm tra, rà soát, phúc tra, nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Từ đó, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ của địa phương.

Phường Phúc Thắng - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn phát triển, thu hút nhiều thanh niên của địa phương vào làm việc. Để đảm bảo số lượng tuyển quân, các ban, ngành, đoàn thể của phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác quản lý thanh niên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Bên cạnh đó, Phường Phúc Thắng thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ, khen thưởng kịp thời cho các tân binh viết đơn tình nguyện, chăm lo hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm, tin tưởng lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, thành phố Phúc Yên được giao chỉ tiêu tuyển 168 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đến thời điểm này, thành phố có gần 300 công dân đủ điều kiện lập hồ sơ nhập ngũ. Với những kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, thành phố Phúc Yên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân.

Kim Liên