Cập nhật: 20/01/2021 11:04:00
Xem cỡ chữ

Mặc dù trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

Năm 2020 huyện Vĩnh Tường đã tạo việc làm mới cho trên 2.700 lao động, trong đó có 230 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cũng trong năm, nhiều lao động sau khi hết hợp đồng lao động tại các nước trở về địa phương có nguồn vốn tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Huyện Vĩnh Tường cũng đã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thẩm định, triển khai hiệu quả các gói vay ưu đãi cho người dân, nhất là các gói vay giải quyết việc làm. Đến nay, tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đạt trên 71,6 tỷ đồng cho gần 1.700 hộ vay; dự nợ cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt trên 9,8 tỷ đồng với 138 hộ vay.

Năm 2021, huyện Vĩnh Tường phấn đấu tạo việc làm mới cho 3.100 lao động, trong đó đưa 500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, huyện tập trung rà soát nhu cầu lao động đi làm việc ở nước ngoài để có cơ sở tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động.

Cùng với đó huyện Vĩnh Tường chú trọng thúc đẩy các làng nghề truyền thống phát triển; tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương./.

Thu Hoài