Cập nhật: 20/01/2021 16:18:00
Xem cỡ chữ

Tại các địa phương trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các dân tộc trong tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin Đại hội sẽ là ngày hội của tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo sự đột phá cho đất nước phát triển bền vững, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đánh dấu một dấu mốc quan trọng của Đảng, của đất nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đang được người dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng kỳ vọng vào một Đại hội thành công, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong những ngày nàykhông khí chào mừng Đại hội XIII của Đảng đang được Nhân dân đón nhận với những việc làm thiết thực. Khắp các tuyến đường, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân treo cờ hoa, khẩu hiệu rợp đỏ, bừng lên sắc màu tươi mới; đường làng, ngõ xóm được tổng dọn dẹp thêm xanh, sạch, đẹp./.

Kim Liên