Cập nhật: 27/01/2021 17:34:00
Xem cỡ chữ

Chiều 27/01, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, nghe các sở, ngành báo cáo về tình hình thực hiện triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo một số địa phương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án: Khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh An Tường; Dự án khu đô thị mới khu vực phía Bắc hồ Sáu Vó; Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc và Dự án cầu Đầm Vạc; thủ tục điều chỉnh tiến độ các dự án đô thị, nhà ở; báo cáo về đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1-500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại các xã Đạo Tú, Hướng Đạo, TT Kim Long huyện Tam Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu các chủ đầu tư dự án chủ động phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác dân vận, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Riêng đối với Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 6/7 hợp phần của dự án. Đối với dự án cầu Đầm Vạc, cần xem xét, đề xuất phương án các trụ trang trí phù hợp với thực tế./.

Tạ Hương