Cập nhật: 23/02/2021 10:45:00
Xem cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch xả nước của các hồ thủy điện phục vụ đổ ải sản xuất vụ Đông Xuân, đợt 3 từ 0h00 ngày 22/02 đến 24h00 ngày 27/02, các Công ty TNHH MTV Thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp nước, đảm bảo đủ nước phục vụ cho nông dân gieo cấy vụ Đông Xuân.

Nhờ chủ động lấy nước ngay từ đợt 1 và đợt 2, đến nay, toàn tỉnh có hơn 28.900ha diện tích gieo cấy có nước, đạt hơn 95% kế hoạch; nông dân đã cấy được hơn 25.000ha, đạt hơn 85% kế hoạch. Hiện nay các địa phương, nông dân khẩn trương cấy hết diện tích còn lại. Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng, bờ thửa, khẩn trương làm đất để giữ nước trên ruộng, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước. Đồng thời, tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng lúa Xuân 2021./.

Đặng Thưởng