Cập nhật: 24/02/2021 11:03:00
Xem cỡ chữ

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tam Đảo luôn là một trong những đơn vị sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng đã có nhiều giải pháp để chia sẻ và đồng hành với người dân trên địa bàn.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, năm 2015 gia đình ông Ôn Văn Năm thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Huyện Tam Đảo để phát triển chăn nuôi gà lai chọi quy mô lớn. Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự linh hoạt trong kinh doanh và sự đồng hành của ngân hàng, ông Năm không chỉ chăn nuôi mà còn mở rộng ra kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Để hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Huyện Tam Đảo đã chủ động thực hiện cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh.

Kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho người chăn nuôi trên địa bàn, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Huyện Tam Đảo triển khai nhiều gói vay, chương trình ưu đãi cho người dân. Hiện nay Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Tam Đảo có trên 3.600 khách hàng đang sử dụng nguồn vốn của đơn vị./.

Đặng Thưởng