Cập nhật: 25/02/2021 16:04:00
Xem cỡ chữ

Chiều 25/02, UBND Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên tổ chức đình chỉ thi công xây dựng và phá dỡ tất cả các công trình xây dựng vi phạm trên khu đất tại khu hành chính 16 đã được UBND tỉnh thu hồi theo Quyết định số 1992, ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất Công ty TNHH Kim Long do hết thời hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND Phường Liên Bảo đã phát hiện các công trình xây dựng trái phép trên khu đất đã được UBND tỉnh thu hồi theo Quyết định số 1992 năm 2018. UBND Phường Liên Bảo đã có thông báo số 20 ngày 2/2/2021 về việc xử lý vi phạm đất đai đối với những trường hợp lấn, chiếm chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức chấm dứt mọi hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tuy nhiên các hành vi vi phạm vẫn tiếp tục diễn ra. Để tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND Phường Liên Bảo đã ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng và phá dỡ các công trình vi phạm. Các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các phần việc được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia phá dỡ.

Áp dụng biện pháp phá dỡ các công trình xây dựng trái phép là biện pháp nhằm lập lại trật tự kỷ cương, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai./.

Trung tâm VH TT&TT Thành phố Vĩnh Yên