Cập nhật: 25/02/2021 16:52:00
Xem cỡ chữ

Chiều 25/02, Tiểu Ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị.

Theo kế hoạch công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu từ tháng 02/2021 và được chia làm 3 đợt: trước, trong và sau cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các hội nghị, tuyên truyền cổ động như khẩu hiệu, pano, áp phích,... các diễn đàn và sinh hoạt của tổ chức đảng, đoàn thể… Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu Ban cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí yêu cầu Tiểu Ban cần thông tin, tuyên truyền tập trung, theo dõi thường xuyên công tác tuyên truyền bầu cử ở các địa phương, đảm bảo nội dung tuyên truyền đúng nội dung, thời gian tuyên truyền cụ thể theo kế hoạch. Đồng chí cũng đề nghị mỗi thành viên Tiểu Ban cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công. Trong đó, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và nhân dân; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân trước, trong và sau Cuộc bầu cử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, tuyên truyền về Cuộc bầu cử.

Đối với các cơ quan báo chí cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục thực hiện tin bài, phóng sự nhằm tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân về các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử, phản ánh kịp thời hoạt động của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương một cách khách quan, trung thực, chính xác, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Kim Liên