Cập nhật: 07/04/2021 15:38:00
Xem cỡ chữ

Sáng 07/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 4/2021.

Tháng 3 và đầu tháng 4/2021, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 21 và 22, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đề ra trong Nghị quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021./.

Nguyễn Toàn