Cập nhật: 13/05/2022 09:27:00
Xem cỡ chữ

Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 và chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ năm 2022.

Năm 2021 Sở NN&PTNT đã triển khai, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho nông dân theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và đạt kết quả cao như: chương trình trợ cước, trợ giá giống lúa cho 39 xã miền núi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ liều tinh dịch lợn ngoại phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn sinh sản trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ giống thủy sản, xây dựng mô hình nuôi thủy sản thâm canh cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm,…

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh, Sở NN&PTNT đẩy nhanh tốc độ triển khai các chương trình hỗ trợ đảm bảo tiến độ mùa vụ, giảm bớt thủ tục hồ sơ tránh tình trạng cồng kềnh cho các đối tượng được hưởng; Giao Trung tâm Giống nông nghiệp tiếp tục thực hiện khảo nghiệm 11 giống cây trồng mới; triển khai chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ về chăn nuôi và trồng trọt; tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với cơ chế ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí, người tham gia mô hình đóng góp 50%, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh./.

Doãn Hiền