Cập nhật: 15/10/2020 17:10:00
Xem cỡ chữ

Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và Bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Thành công của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể, là thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ dự Đại hội. Với những phương hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo đã được Đại hội thông qua đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bằng quyết tâm và hành động, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Khép lại một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện được kế thừa từ tư duy đổi mới sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mở ra một giai đoạn mới với nhiều khát vọng và tầm nhìn chiến lược, đưa Vĩnh Phúc phát triển giàu mạnh, văn minh./.

Ngọc Anh - Văn Hải

biển đảo