Cập nhật: 17/10/2020 14:46:00
Xem cỡ chữ

Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019.

Những năm qua, Cục thuế tỉnh đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa cơ quan thuế các cấp; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật, mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế cũng được đơn vị quan tâm thường xuyên và đẩy mạnh. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, nền kinh tế chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm. Cục Thuế tỉnh đã khẩn trương tích cực triển khai hàng loạt các giải pháp của Chính Phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh ổn định sản xuất, kinh doanh như: hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân… theo Nghị quyết 41, Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Với những hỗ trợ tích cực và thiết thực của Cục Thuế tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn đều tuân thủ tốt chính sách, pháp luật thuế. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực sát cánh, đồng hành cùng cơ quan thuế thực hiện tốt các chương trình cải cách hiện đại hóa do cơ quan triển khai; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, mở rộng thị trường, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nộp ngân sách hằng năm với số thuế năm sau cao hơn năm trước. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh đã tuyên dương các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Trong đó, 4 doanh nghiệp được Tổng Cục thuế Việt Nam khen thưởng./.

Phương Liên

biển đảo