Cập nhật: 18/10/2020 15:04:00
Xem cỡ chữ

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, huyện Lập Thạch luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ. Trong đó, công tác luân chuyển, điều động và bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương bước đầu đã tạo sự đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH tại địa phương.

Khi đang là Bí thư Đảng ủy Xã Xuân Lôi, đồng chí Nguyễn Hồng Lực được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy Xã Triệu Đề. Sau hai năm, trên cương vị lãnh đạo ở một địa phương mới, đồng chí Nguyễn Hồng Lực đã cùng tập thể Đảng ủy xã đã đoàn kết, tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại về đất đại, an ninh trật tự và môi trường; đồng thời, chú trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Một trong những nhiệm vụ mà xã Triệu Đề thực hiện hiệu quả trong thời gian qua đó là tập trung xây dựng và cải tạo hàng chục km rãnh thoát nước thải ở khu dân cư. Thực hiện thành công việc xây dựng rãnh thoát nước thải, không chỉ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường, mà còn tạo được niềm tin của dân đối với chính quyền.

Thời gian qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ của huyện Lập Thạch luôn được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, các cán bộ được luân chuyển, điều động đều có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt. Đặc biệt, ngoài trình độ chuyên môn, các cán bộ được luân chuyển, điều đồng đều có đủ phẩm chất đạo đức, chính trị. Qua một thời gian thực hiện nhiệm vụ luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy cụ thể hóa chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Công tác điều động, luân chuyển không chỉ góp phần tạo cho đội ngũ cán bộ được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành toàn diện hơn, mà còn là cơ sở để điều chỉnh hợp lý việc bố trí, tăng cường nguồn lực cho địa phương; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

Trường Giang    

biển đảo