Cập nhật: 21/11/2020 09:39:00
Xem cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua trong các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Các phong trào, các cuộc vận động mang dấu ấn của Hội được triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Có thể khẳng định, ở đâu có hoạt động nhân đạo ở đó có vai trò, hình ảnh của Hội Chữ thập đỏ. Ở đâu có người nghèo, người dễ bị tổn thương ở đó có sự trợ giúp, chia sẻ của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ giúp người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng là nhiệm kỳ thực hiện thành công công tác xây dựng bộ máy tổ chức trong các cấp hội. Đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, tăng cả về số lượng và chất lượng, qua đó nâng cao hoạt động của các tổ chức cơ sở hội. 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội, mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư. Đến nay toàn hội có hơn 52 nghìn hội viên sinh hoạt tại 172 tổ chức hội cơ sở.

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức thăm và tặng được trên 120.000 suất quà Tết với tổng giá trị trên 62 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình trợ giúp đạt hiệu quả thiết thực, nhiều đối tượng hưởng lợi đã dần ổn định cuộc sống. Kết quả trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh đã trợ giúp được 5.395 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ vốn nuôi 300 con bò sinh sản; hỗ trợ kinh phí xây và sửa được 241 “Nhà Chữ thập đỏ”; tặng 534 suất học bổng, đỡ đầu. Tổng số lượt người được trợ giúp là trên 2.500 lượt người, tổng trị giá đạt trên 142,4 tỷ đồng. Kết quả Cuộc vận động đã góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được các chương trình hỗ trợ đầy ý nghĩa, góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững./.

Thu Thủy

biển đảo