Cập nhật: 27/11/2020 15:10:00
Xem cỡ chữ

Sáng 27/11, thành phố Vĩnh Yên tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tuyên dương các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2000-2020. Dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Qua 20 năm thành phố thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Vĩnh Yên đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, đời sống văn hóa tinh thần phát triển. Năm 2020, thành phố có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%; 90% thôn, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa.

Thành phố  Vĩnh Yên phấn đấu đến năm 2025 có 96% gia đình văn hóa, 93% thôn, tổ dân phố văn hóa, 92% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; trên 90% tổ dân phố có nhà văn hóa, sân thể thao hoạt động thường xuyên. Gắn nội dung của phong trào và cuộc vận động với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp văn hoá. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực trong nhân dân, đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thông tin và thể thao.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã tuyên dương 30 tập thể, 9 hộ gia đình và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020./.

Tiến Trang

biển đảo