Cập nhật: 03/12/2020 16:15:00
Xem cỡ chữ

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố khóa XX, BTV thành ủy Vĩnh Yên thống nhất Kỳ họp HĐND Thành phố thực hiện 20 nội dung theo luật định; 02 nội dung chuyên đề; thực hiện giám sát tại kỳ họp kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của thành phố. Dự kiến kỳ họp thông qua 09 dự thảo Nghị quyết. Phiên họp đã giành nhiều thời gian thảo luận, tham gia ý kiến đối với các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020 và kế hoạch năm 2021; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021; thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND thành phố tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, bổ sung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trên các mặt công tác. Đặc biệt, quan tâm đến nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021, trọng tâm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khai thác, quản lý hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, thu ngân sách. Cùng với đó, quyết liệt trong bồi thường GPMB, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trât tự an toàn xã hội./.

Trung tâm VHTT&TT Thành phố Vĩnh Yên