Cập nhật: 05/12/2020 14:05:00
Xem cỡ chữ

Thanh tra tỉnh vừa tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan: Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 124/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; Luật tiếp công dân. Đồng thời, các học viên cũng được truyền đạt các kiến thức về kỹ năng tiếp công dân; cách phân loại và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thực thi nhiệm vụ, từ đó, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Thu Hoài

biển đảo