Cập nhật: 05/12/2020 14:14:00
Xem cỡ chữ

Từ lâu, xã Tam Hồng đã là Trung tâm kinh tế, văn hóa phát triển của huyện Yên Lạc. Đây là những điều kiện thuận lợi để xã Tam Hồng mở rộng quan hệ kinh tế và giao lưu với các vùng trong huyện, trong tỉnh.

Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 và đã trở thành đô thị loại V sớm nhất của huyện Yên Lạc, trong những năm gần đây, xã Tam Hồng đã có bước phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,8%/năm. Trong đó, thương mại dịch vụ được xem là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã với mức tăng trưởng cao nhất đạt 15,15%, theo sau là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng với mức tăng trưởng 13,93%. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng thương mại dịch vụ của xã đạt 47,07%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng là 41,93%. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 1,3%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 88,8%.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, năm 2020 xã Tam Hồng đã được UBND Huyện Yên Lạc lựa chọn thực hiện Đề án thành lập thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc. Tập trung cho mục tiêu thành lập thị trấn, Đảng ủy, UBND Xã Tam Hồng đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Theo đó, ngay khi có kế hoạch triển khai của UBND huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, đối chiếu với Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, xã Tam Hồng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một thị trấn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đã được công nhận là đô thị loại V và tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ phát triển KT-XH. Thị trấn Tam Hồng được thành lập, sẽ góp phần phát triển KT-XH trong những năm tới; đáp ứng mong đợi của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong xã.

Thành lập thị trấn trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích đất tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính của xã Tam Hồng sẽ không làm thay đổi số đơn vị hành chính của huyện, của tỉnh, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về số đơn vị hành chính./.

Tạ Hương