Cập nhật: 13/01/2021 16:19:00
Xem cỡ chữ

Sáng 13/01, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tham luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã phân tích, làm rõ những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống nhà trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian tới như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, thực hiện dạy theo phân phối chương trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường THPT; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hội thi, hội thao; đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí đầy đủ cho các hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian tới, nhất là việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị, Luật Quốc phòng an ninh đến toàn thể các cấp, các ngành. Làm tốt công tác phối hợp giữa Quân khu với các địa phương, các ngành, cơ quan trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm trong các nhà trường, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đổi mới phương pháp tổ chức dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống nhà trường./.

Tạ Hương

biển đảo