Cập nhật: 13/01/2021 17:17:00
Xem cỡ chữ

Chiều 13/01, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan kết luận cuộc họp. 

Tại cuộc họp, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã quán triệt một số nội dung của Chỉ thị số 45/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố qQuyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh, do Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND tỉnh công bố Quyết định số thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh do Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm Chủ tịch Ủy ban. Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh và Uỷ ban bầu cử tỉnh cũng thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các ý kiến tại cuộc họp nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong năm 2021 đó là lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài đảm bảo ổn định an ninh chính trị để tổ chức cuộc bầu cử; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công. Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành xây dựng dự kiến, cơ cấu thành phần đại biểu trước ngày 07/02/2021. UB MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức hiệp thương lần I, chậm nhất vào ngày 17/02/2021. Lực lượng vũ trang tỉnh có kế hoạch chi tiết phục vụ cuộc bầu cử, trong đó tập trung dự báo tình hình xây dựng các phương án bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sẵn sàng bố trí kinh phí phục vụ bầu cử. Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh có trách nhiệm báo cáo tiến độ triển khai cuộc bầu cử với Thường trực Tỉnh ủy theo chương trình đề ra./.

Ngọc Anh

biển đảo