Cập nhật: 13/01/2021 17:23:00
Xem cỡ chữ

Chiều 13/01, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành giai đoạn 2018-2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chủ động thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành của tỉnh. Từ năm 2015 đến tháng 9/2019, Hiệp hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với 7 sở, ngành. Thực hiện chương trình phối hợp, Hiệp hội đã tập hợp và đề xuất với các cơ quan chức năng những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về kiến tạo môi trường chính sách thuận lợi; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường triển khai công tác đào tạo, xây dựng năng lực, chia sẻ kiến thức thông tin, kinh nghiệm về phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Năm 2021, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục ký kết phối hợp công tác với 10 sở, ngành của tỉnh nhằm hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Trong đó, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường phối hợp đào tạo,tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao để chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghip trong tỉnh./.

Phương Liên

biển đảo