Cập nhật: 14/01/2021 16:41:00
Xem cỡ chữ

Sáng 14/01, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ chủ chốt các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phạm Thị Hồng Nhung trực tiếp quán triệt nghị quyết. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị, sau Hội nghị, các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết và Chương trình hành động tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời xây dựng, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra./.

Lưu Trường

biển đảo