Cập nhật: 16/01/2021 17:12:00
Xem cỡ chữ

Sáng 16/1, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với mục đích tập hợp lực lượng khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực cầu đường để động viên khả năng sáng tạo của hội viên hướng vào việc nghiên cứu, tổng kết và phổ biến ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đến nay, Hội đã thu hút được 214 hội viên. Trong những năm qua, Hội thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các hội viên để tham gia vào một số nội dung quy hoạch của tỉnh, nhất là các nội dung quy hoạch liên quan đến giao thông vận tải. Tham gia các hội thảo khoa học lấy ý kiến vào các chương trình, đề án xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, đề án đường giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hội có đơn vị hoạt động Khoa học và công nghệ trực thuộc là Trung tâm tư vấn kỹ thuật cầu đường Vĩnh Phúc, từ năm 2014- 2019, Trung tâm đã thực hiện thẩm tra an toàn giao thông 74 dự án công trình, với chiều dài khoảng 350 km trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và TP. Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm tư vấn kỹ thuật cầu đường Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác sản xuất, hoạt động tư vấn, phản biện các dự án của ngành; tổ chức mở lớp đào tạo nghiệp vụ cho các hội viên về công tác quản lý, xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Phúc.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mạnh Khiêm