Cập nhật: 19/01/2021 16:25:00
Xem cỡ chữ

Chiều 19/01, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng chủ trì cuộc họp. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nội vụ cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai công tác bầu cử; quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Ý kiến một số đại biểu cho rằng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan cần rõ ràng hơn, nhất là việc in ấn tài liệu tuyên truyền, công tác thông tin tuyên truyền, kinh phí phục vụ cuộc bầu cử, việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các địa phương tiến hành thành lập ngay Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất với HĐND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức các hội nghị hiệp thương theo đúng quy định của Luật bầu cử. Các huyện, thành phố báo cáo con dấu, hòm phiếu và các thủ tục pháp lý khác phục vụ cuộc bầu cử theo quy định. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tại Hội nghị, Sở Nội vụ hoàn thiện ngay các văn bản về cuộc bầu cử. Các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Văn Hải