Cập nhật: 19/01/2021 16:23:00
Xem cỡ chữ

Chiều 19/01, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Năm 2020, công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với hình thức, nội dung phong phú, kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chú trọng tôn vinh, khen thưởng người lao động trực tiếp, tạo động lực lan tỏa để người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị trên cơ sở kết quả bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, Sở Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoàn thiện các thủ tục đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân theo quy định./.

Văn Hải