Cập nhật: 20/01/2021 10:40:00
Xem cỡ chữ

Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, huyện Tam Dương đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xã Duy Phiên đã triển khai đến các hội đoàn thể đến từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, giải thích, phổ biến chính sách của Nhà nước. Toàn bộ nội dung, kế hoạch về giải phóng mặt bằng được huyện thông tin cụ thể tại các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh,… giúp người dân nhận thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi liên quan; từ đó đồng thuận, chấp hành, bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thi công các dự án phát triển KT-XH ở địa phương.

Theo UBND huyện Tam Dương, năm 2020, trong 35 dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng, huyện đã thực hiện được 31 dự án, đạt 86,1% chỉ tiêu; Diện tích giải phóng mặt bằng là trên 50 ha, đạt 85,3% chỉ tiêu.

Xác định là năm giải phóng mặt bằng, lấy vận động, tuyên truyền là chính, song huyện Tam Dương cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, cản trở, đảm bảo các dự án trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

Phương Liên