Cập nhật: 20/01/2021 17:14:00
Xem cỡ chữ

Chiều 20/01, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2021. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận phiên họp.

Cho ý kiến vào báo cáo công tác quản lý Nhà nước tháng 1, nhiệm vụ tháng 2/2021 và một số tồn tại, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo giải quyết; kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong tháng 1; dự thảo chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 01, số 02 của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Về tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả giải quyết đất dịch vụ và các tồn tại về đất đai năm 2020, giao chỉ tiêu giải quyết các tồn tại năm 2021; Báo cáo đề xuất việc kéo dài Chỉ thị 11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết các tồn tại về đất đai theo đúng cam kết với Tỉnh ủy; phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương đã thực hiện dồn thửa, đổi ruộng tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để có kế hoạch triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Liên quan đến các công việc cần triển khai từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai ngay kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH năm 2021, đặc biệt là đề xuất các danh mục, đề án giải quyết các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển KT-XH; Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đấu tranh chống buôn bán hàng giả, hàng nhái; Quan tâm đến an sinh xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách; các địa phương rà soát việc tổ chức các lễ hội đầu xuân đảm bảo diễn ra phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến đầu tư công, các dự án xã hội hóa và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào chiến lược dân số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Báo cáo, đề xuất danh mục chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất./.

Văn Hải