Cập nhật: 27/01/2021 17:38:00
Xem cỡ chữ

Sáng 27/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên và đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Trần Thanh Oai dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tổng số 223 nội dung cử tri kiến nghị trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, đến nay UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong 110 kiến nghị; 113 kiến nghị còn lại đang tiếp tục giải quyết. Các ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề, như: Nạo vét kênh mương tưới tiêu; giải quyết tình trạng ngập úng tại một số địa phương của huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên…; cấp nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân ở khu vực nông thôn các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo ATGT; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, nhiều đại biểu có ý kiến cho rằng tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn chậm, tỷ lệ giải quyết dứt điểm chưa cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến một số nội dung giải quyết thuộc thẩm quyền UBND tỉnh chưa hoàn thành và yêu cầu các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê cụ thể mức độ công việc đang triển khai thực hiện, làm căn cứ để HĐND tỉnh xem xét, quyết định sắp xếp thứ tự các việc đã giải quyết, đang thực hiện. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND tỉnh trong quá trình phân loại các kiến nghị của cử tri; tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết của các sở, ban, ngành để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền cấp tỉnh.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh nói chung, Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri nói riêng, bảo đảm kiến nghị được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đáp ứng tốt nguyện vọng chính đáng của cử tri. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện có biện pháp giải quyết phù hợp, dứt điểm với những kiến nghị kéo dài nhiều năm, những vấn đề bức xúc đã nhiều lần cử tri kiến nghị nhưng chưa được giải quyết theo đúng thời hạn./.

 Kim Liên