Cập nhật: 22/02/2021 15:25:00
Xem cỡ chữ

Sáng 22/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo quy định của UBND tỉnh liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Hội nghị.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh và dự thảo quy định của UBND tỉnh về một số chính sách liên quan đến hỗ trợ bàn giao mặt bằng nhanh; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết, quy định và khẳng định đây là những giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển KT-XH, đô thị hóa của tỉnh. Một số đại biểu đề nghị cần nghiên cứu làm rõ nội dung trong các dự thảo, tránh chồng chéo với các luật, nghị định, quy định đã ban hành; xác định nguồn kinh phí hỗ trợ đối với từng loại dự án; quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp tự thỏa thuận với dân trong đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: việc nghiên cứu, ban hành các nghị quyết về bồi thường, giải phóng mặt bằng ngay năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm cụ thể hóa những khâu đột phá trong nghị quyết Đại hội, nhất là khâu đột phá về xây dựng và ban hành cơ chế chính sách để giải quyết những điểm nghẽn cản trở đến phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; cần xác định rõ nội dung hỗ trợ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sẵn sàng mặt bằng sạch phục vụ các dự án phát triển KT-XH. Trong dự thảo, cần bổ sung nhiệm vụ của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong việc ban hành các nghị quyết về bồi thường, giải phóng mặt bằng; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường năng lực chuyên môn cho các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ rõ đối tượng, mức và điều kiện được hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đối với dự thảo quy định về một số chính sách liên quan đến hỗ trợ bàn giao mặt bằng nhanh; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, có lộ trình tăng giá đất cho phù hợp; bổ sung chính sách hỗ trợ di chuyển và nơi ở tạm cho người dân khi thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh; chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc họp, BTV Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương với dự thảo các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất; nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét, thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền./.

Ngọc Anh