Cập nhật: 23/02/2021 15:38:00
Xem cỡ chữ

Sáng 23/02, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu chuyên đề: "Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp"; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương.

Kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những hoạt động kiểm tra, giám sát có quy mô lớn, quan trọng, vừa có tính chuyên đề, vừa có tính định kỳ và sử dụng tổng hợp nhiều hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, được diễn ra đồng loạt trong phạm vi cả nước tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thông qua đó để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của Nhân dân. Hoạt động này cũng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của Mặt trận, thực hiện được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này cũng nhằm hiện thực hóa chức năng, nhiệm vụ giám sát của Mặt trận đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định./.

Lưu Trường