Cập nhật: 23/02/2021 15:30:00
Xem cỡ chữ

Sáng 23/02, UBND Thành phố Phúc Yên phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND Thành phố Phúc Yên kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan đơn vị và mỗi người dân nâng cao ý thức trồng, bảo vệ cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Đồng thời ngăn chặn các hành động làm ảnh hưởng đến cây xanh, huỷ hoại cây xanh đô thị, phá và khai thác rừng trái phép.

Thành phố Phúc Yên phấn đấu trong năm 2021 trồng được 250.000 cây các loại, gồm cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây phong cảnh và cây ăn quả lâu năm. Các cơ quan, đơn vị trồng ít nhất 10 cây xanh trở lên; các trường học, mỗi hộ gia đình trồng ít nhất 20 cây; các doanh nghiệp trồng 50 cây xanh trở lên. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố Phúc Yên cùng Nhân dân tham gia trồng cây tại đường 301, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên./.

Mai Anh