Cập nhật: 24/02/2021 15:28:00
Xem cỡ chữ

Sáng 24/02, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Huy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương; điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Hữu Vinh, Phó trưởng Phòng Công nghiệp - Xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Đặng Hòa, Trưởng Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Ngọc Tuân, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Chủ tịch UBND Huyện Vĩnh Tường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Công Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thục Phương, Trưởng Phòng Người có công thuộc Sở LĐ - TB và XH giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ - TB và XH; điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; điều động công tác đối với bà Vũ Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đến nhận công tác tại UBND Huyện Tam Đảo; điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Dương, Phó Chủ tịch UBND Huyện Tam Đảo giữ chức vụ Phó Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh; tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lập Thạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; điều động ông Phan Tuệ Minh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến nhận công tác tại UBND Huyện Lập Thạch; điều động ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Lập Thạch đến nhận công tác tại Huyện ủy Lập Thạch; điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; điều động công tác ông Trần Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy để bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Nhấn mạnh kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ là nội dung quan trọng sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và đề nghị các đồng chí trên cương vị mới bắt tay ngay vào công việc, lãnh đạo đạo cơ quan, đơn vị, ngành lĩnh vực mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Cho ý kiến vào báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết với sự quyết liệt, chủ động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt, trong khi các địa phương khác, nhất là các địa phương tiếp giáp với Vĩnh Phúc tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp thì Vĩnh Phúc đã kiểm soát chặt chẽ không để dịch lây lan, góp phần để Nhân dân có một Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các cấp, các ngành và Nhân dân cần tiếp tục quyết liệt trong phòng chống dịch đi đôi với thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH đã đề ra.

Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các cấp, các ngành bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó chủ động nghiên cứu đề xuất các dự án cần xã hội hóa của ngành, lĩnh vực cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cho ý kiến vào dự thảo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách xây dựng đội ngũ tri thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành một số cơ chế hỗ trợ đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ngành liên quan và cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu đề hoàn thiện Đề án, dự thảo nghị quyết. Trong đó, Đề án dạy và học ngoại ngữ cần lưu ý kinh phí xã hội hóa phải lớn hơn kinh phí ngân sách; bổ sung thêm cơ chế hỗ trợ cho học sinh tự học ngoại ngữ. Đối với dự thảo Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài cần điều chỉnh lại một số quy định để thuận lợi trong triển khai thực hiện, đồng thời xin ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành một số cơ chế hỗ trợ đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tiếp thu ý kiến các đại biểu, UBND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh thẩm tra.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào báo cáo công tác quản lý nhà nước tháng 02, nhiệm vụ tháng 3/2021 một số tồn tại, vướng mắc cần tập trung giải quyết; báo cáo đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thành phố tháng 02/2021; tiến độ triển khai các dự án lớn theo quyết định 104 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung chuyên đề khác./.

Văn Hải