Cập nhật: 05/04/2021 15:32:00
Xem cỡ chữ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 05/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh cùng các ông, bà Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với 468/468 đại biểu có mặt tán thành, bằng tỷ lệ 97,5% đại biểu Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Với kết quả biểu quyết như trên, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV chính thức giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Cũng trong sáng 05/4, sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo chương trình kỳ họp, chiều 05/4, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước./.

Hương Mơ