Cập nhật: 05/04/2021 15:30:00
Xem cỡ chữ

Sáng 05/4, Ban Kinh tế Ngân sách phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Vũ Việt Văn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại buổi thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong báo cáo tổng kết công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026. Theo các đại biểu, báo cáo chưa đánh giá được những kết quả toàn diện, nổi bật của nhiệm kỳ qua; cũng như những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại để đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần bổ sung vào báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ qua; đặc biệt là những chuyển biến trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục, giải quyết việc làm… đồng thời, đánh giá sát thực công tác chỉ đạo điều hành trong các lĩnh vực cụ thể; công tác phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã làm rõ thêm những nội dung mà các thành viên HĐND tỉnh quan tâm như: các vấn đề về văn hóa, giáo dục, vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện báo cáo, có số liệu dẫn chứng, kèm theo các biểu bảng làm rõ thêm nội dung báo cáo.

Đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù nhiệm kỳ qua còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021 Vĩnh Phúc đã đạt kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí đề nghị đây là báo cáo cả nhiệm kỳ, trên cơ sở ý kiến các đại biểu, các sở, ngành liên quan cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo thể hiện rõ được những thành quả trong phát triển KT - XH của tỉnh. Trong đó phản ánh đầy đủ bằng các số liệu minh chứng, sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống của người dân. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giao các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện từng lĩnh vực đạt kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ tới./.

Thùy Linh