Cập nhật: 07/04/2021 15:56:00
Xem cỡ chữ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 07/4, sau khi Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh cùng các ông, bà Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

Với 96,46 % tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực ngay kể từ thời điểm Quốc hội biểu quyết thông qua. Theo đó, Nghị quyết quyết nghị bầu: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Cũng trong sáng 7/4, với 96,88% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội. Theo đó, Nghị quyết quyết nghị bầu: Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; với 462/462 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội), QH đã bầu Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 07/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 454/457 đại biểu, bằng 94,58% tổng số đại biểu đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ dự kiến tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng ngày 08/4 - Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Hương Mơ