Cập nhật: 07/04/2021 15:58:00
Xem cỡ chữ

Cấp ủy và UBKT các cấp cần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng ngừa sai phạm. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021 diễn ra vào sáng 07/4. Dự Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến. 

Đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong quý I/2021, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần phòng ngừa sai phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát lĩnh vực dư luận và Nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, tài chính ngân sách, công tác cán bộ. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hng năm của cấp ủy và UBKT các cấp.

Quán triệt một số nội dung triển khai công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của UBKT Trung ương tại hội nghị. Tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát những vấn đề dư luận và Nhân dân quan tâm; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Văn Hải